جایگاه حق بهره‌مندی از هوای پاک در حقوق بین‌الملل

آلودگی هوا در یک تعریف کلی عبارت است از وجود و حضور هر نوع گاز یا ماده زیان‌آور و سمی که مستقیم یا غیر مستقیم هوا و فضای اطراف زمین را آلوده ساخته و موجب صدمه به حیات و زندگی گیاهان، حیوانات و آدمیان می‌شود و این آلودگی از عوامل مختلفی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و… سرچشمه می‌گیرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.