اعتراض ماهیگیران انگلیسی به عواقب برگزیت مقابل دفتر نخست وزیری- اخبار اروپا – اخبار بین الملل تسنیم | Tasnim

تعداد زیادی از ماهیگیران انگلیسی در اعتراض به بروکراسی شدید ایجاد شده بعد از برگزیت برای صادرات به اروپا با کامیون‌های خود مقابل دفتر نخست وزیری و پارلمان انگلیس تجمع کردند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.