رییس اتاق ایران:بار توسعه‌نیافتگی صادرات بر دوش مردم قرار می‌گیرد

مشهد-ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: بار توسعه نیافتگی صادرات کشور، بر دوش معیشت مردم قرار می گیرد زیرا این امور به مثابه حلقه‌های زنجیر در عرصه اقتصاد به همدیگر پیوند خورده ‌است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.