ایران – روسیه، روابط راهبردی و ناگسستنی

مسکو – ایرنا – روابط راهبردی و رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران و روسیه، به گفته مقامات و کارشناسان عالی دو کشور، روابطی نوین و ناگسستنی است و مناسبات دو همسایه، هیچ گاه در سطح و کیفیت شرایط کنونی نبوده هرچند تقویت بیش از پیش همکاری های تجاری طرفین، امری ضروری و نیازمند اراده متقابل است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.