یک سوری الاصل وزیر حمل و نقل کانادا شد

نخست وزیر کانادا یک شخص سوری تبار را به عنوان وزیر حمل و نقل انتخاب کرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.