مدیریت زنجیره تأمین، حلقه گمشده بندر چابهار/انتظارات برآورده نشد

رئیس انجمن کشتیرانی بزرگترین مزیت بندر چابهار را نزدیکی به کشورهای محصور در خشکی در آسیای میانه دانست.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.