فشار محور ترکیه-آذربایجان بر محورهای تجاری-ترانزیتی ایران

کارشناس حوزه حمل ونقل بین المللی معتقد است که صلح‌نامه قره باغ به طور جدی تری محورهای ترانزیتی ایران را تهدید می‌کند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.