جنگ قره باغ بر صنعت ترانزیت ایران چه تأثیری داشت؟

مدیرکل ترانزیت وزارت راه و شهرسازی گفت: تصمیم گرفتیم تا در پی جنگ قره باغ، شراکت‌های جدید چندجانبه در منطقه تعریف و کریدورهای قدیمی را تکمیل و وارد چرخه تجارت منطقه کنیم.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.