آیا چین و ترکیه ایران را دور زده‌اند؟

کارشناس مسائل بین الملل می گوید قطار ترکیه ـ چین که نسبت به آن دیدگاه های منفی وجود دارد هدفش دور زدن ایران نبوده است و مسیر بر اساس مزایا و سهولت دسترسی انتخاب می شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.