استعفای وزیر حمل و نقل آمریکا در اعتراض به حوادث کنگره

وزیر حمل و نقل آمریکا در اعتراض به آشوب‌های روز چهارشنبه در ساختمان کنگره، از سمت خود استعفا داد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.