آیا کره‌جنوبی مجرم بین‌المللی است؟

یکی از مشکلات عمده در پیشرفت صنعت امروزه آلودگی های صنعتی ناشی از استفاده‌های ناروا در برخی زمینه ها مثل حمل و نقل مواد آلاینده به ویژه آلاینده های نفتی میباشد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.