موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل تصویب شد

نمایندگان مجلس به لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل رأی مثبت دادند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.