مجلس با تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم موافقت کرد

نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم موافقت کردند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.