افزایش صادرات نیاز به بسترسازی مناسب برای تجار دارد

تبریز- دبیر میز استانی کشور جمهوری آذربایجان گفت: اگر واقعاً نیاز به افزایش صادرات از کشور داریم باید شاهد ایجاد بسترسازی مناسب برای تجار باشیم.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.