جزایر سه گانه ایرانی است و تا ابد ایرانی خواهد ماند

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با رد اظهارات مداخله جویانه، بر مشارکت ایران در ترویج صلح و امنیت منطقه و همچنین مالکیت ایران بر جزایر سه گانه تاکید کرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.