اولین نشست کمیته تجارت کالا بین نمایندگان ایران و اوراسیا برگزار شد

اولین نشست کمیته تجارت کالا در چارچوب موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ج. ا. ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به صورت ویدئو کنفرانس بین نمایندگان دو طرف در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.