موزه فرش در گذرگاه های فرهنگی متروی خیام

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از اجرای طرح و راه اندازی موزه فرش در گذرگاه فرهنگی ایستگاه متروی خیام خبر داد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.