تصویب لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

هیئت وزیران با توجه به خلأ موجود در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت درخصوص ایجاد منابع پایدار در شهرها جهت توسعه حمل و نقل شهری، لایحه اصلاح قانون مزبور را به تصویب رساند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.