زمان بر شدن توسعه زیر سایه اجرایی نشدن مصوبات

استاندار مازندران گفت: عدم اجرایی شدن مصوبات حوزه تولید و صنعت معدن تجارت موجب از بین رفتن عنصر زمان که نقش مهمی در توسعه دارد؛ می شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.