قرارداد کار دریایی برای اولین بار در کشور شکل می‌گیرد/ دزدی دریایی به صفر رسید

معاون سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: در موضوع بیمه دریانوردان با وزارت کار جلساتی برگزار شده و برای اولین بار با قرارداد کار دریایی شکل می‌گیرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.