نقش دریانوردان در حمل ونقل پایدار، کلیدی است

اسلامی با بیان اینکه نقش دریانوردان در حمل و نقل پایدار، کلیدی است، گفت: صنعت دریانوردی‌ مهم‌ترین بخش از زنجیره تأمین جهانی محسوب می‌شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.