هند برای تکمیل پروژه ریل آهن چابهار به زاهدان با ایران تعامل دارد

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.