دستور وزیر راه و شهرسازی در برخورد قاطع با متخلفان

وزیر راه و شهرسازی در نهمین نشست شورای حمل و نقل و لجستیک بر ارائه خدمات الکترونیک توسط دستگاه‌ها برای حذف مراجعات اجباری مردم تاکید کرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.