تقاضای نفت در آینده از کجا می آید؟- اخبار اقتصاد جهان – اخبار اقتصادی تسنیم – Tasnim

سوخت حمل و نقل یک بازار بزرگ برای نفت خام است و این بازار، هرچند اکنون دورنمای تیره و تاری دارد، ولی از بین نمی رود. ما در آینده نزدیک همچنان به سوخت های فسیلی وابسته خواهیم بود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.