حمل گاز مایع به افغانستان توسط ناوگان حمل فرگاز بین الملل

یکی از خدماتی که در زمینه حمل و نقل ناوگان شرکت فرگاز بین الملل به مشتریان خود ارائه می دهد، حمل گاز مایع به افغانستان می باشد که توسط ناوگان حمل ما و با در اختیار داشتن 60 تانکر حمل و نقل و رانندگان با تجربه در این زمینه به مشتریان خود ارائه می دهد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.