فعالیت فرودگاه بین المللی صنعا متوقف شد

وزیر حمل و نقل یمن از توقف فعالیت و خدمت رسانی فرودگاه بین المللی صنعا خبر داد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.