پیگیری مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی پایانه های صادراتی

در نشست رئیس سازمان راهداری با استاندار مازندران تخصیص مجوز دو شرکت حمل و نقل بین المللی برای پایانه های صادراتی و واحدهای تولیدی که پیشتر با تلاش استاندار مازندران مصوب شده، در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور پیگیری شد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.