اعلام جزئیات پروتکل جدید بهداشتی برای ورود به ایران

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: رعایت تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و انجام مقررات بین المللی درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا در حمل و نقل هوایی دو اولویت مهم وزارت راه و شهرسازی در جابه جایی مسافران از طریق هواپیما است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.