عمر متوسط خودروهای سنگین در مازندران بالای ۳۰ سال است

ساری مدیرکل راهداری مازندران عمر متوسط خودروهای سنگین و باری را در استان بیش از سال ذکر کرد و نوسازی آن را ضروری دانست.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.