شورای برنامه ریزی و توسعه منطقه آزاد قشم درهفته جاری اجرای ۲۶ پروژه با ۵۸.۵ میلیارد ریال اعتبار را تصویب کرد

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: افزون بر ۵۸میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال اعتبار در دو هفته اخیر برای اجرای ۲۶ پروژه توسعه ای و جاری و نگهداری منطقه ای از سوی این معاونت تخصیص و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه این سازمان در هفته جاری تصویب شد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.