۷۰۰۰ میلیارد ریال برای طرح های عمرانی و سرمایه ای در سطح منطقه آزاد ماکو هزینه شده است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: از آغاز دولت تدبیر و امید تاکنون حدود هفت هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد ماکو صرف اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه ای منطقه شده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.