با دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن ظرفیت انبار نباید محصول ارزان خریده و گران فروخته شود

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، بر لزوم تشکیل کارگروه قدرتمند صادراتی برای تزریق ارزش افزوده به اتحادیه‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی با همکاری بخش خصوصی تاکید کرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.