الکاظمی: توسعه و سازندگی باید جایگزین جنگ شود

در نشست سه جانبه اردن؛ مقامات مصر، اردن و عراق بر تقویت همکاری ها تاکید کردند و تحولات منطقه را مورد رایزنی قرار دادند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.