مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه شاخه بندی دانشنامه های حقوقی را در بیش از 60 رشته حقوقی تدوین کرد

تاکنون دانشنامه‌های متعددی در زمینه حقوق نوشته شده است. این دانشنامه ها از نظر غنای محتوایی و علمی یکسان نیستند و از کاستی هایی نیز رنج می برند که برخی از
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.