ترانزیت کالا از دریای قطب شمال به هزاران تن افزایش می‌یابد

معاون آژانس فدرال ماهیگیری روسیه، پیتر ساوچوک، در گفتگو با خبرنگاران گفت امسال قرار است ۱۲,۰۰۰ تن کالا از مسیر دریایی قطب شمال روسیه ترانزیت شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.