عملکرد مناسب متروی تهران در بحث مقابله با ویروس کرونا

مدیر کل سلامت شهرداری تهران گفت:عملکرد شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا قابل تقدیر است و از همان ابتدای شیوع این ویروس در بخش اطلاع رسانی و آموزش همگام با اداره کل سلامت شهرداری تهران کار کرده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.