برگزاری مناقصه انتخاب مشاور خطوط اکسپرس مترو در آینده نزدیک

مدیرعامل متروی تهران با اشاره به خطوط اکسپرس تصویب شده در طرح جامع حمل و نقل ریلی تهران، از برگزاری مناقصه انتخاب مشاور طراح این خطوط تا پیش از پایان سال خبر داد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.