کرونا در اروپا| از وخامت اوضاع حمل و نقل هوایی تا افزایش مناطق خطر کرونایی- اخبار اروپا – اخبار بین الملل تسنیم – Tasnim

جدیدترین اخبار کرونایی از اروپا حاکی از آن است که حمل و نقل هوایی اروپایی و مشاغل مرتبط با آن در دوران کرونا به شدت آسیب دیده و مرتبا مناطق بیشتری از این اتحادیه در لیست قرمز کرونایی قرار می‌گیرند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.