انتشار اطلاعات و گزارش های قیمت بازار مسکن ممنوع شد

وزیر راه و شهرسازی گفت: به معاونت مسکن دستور داده ام تا آمار و اطلاعات مربوط به بازار ماهانه مسکن را منتشر نکند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.