اقدام برای استفاده از مکانیسم ماشه آمریکا را رسواتر می کند

مسکو – ایرنا – رئیس مرکز مطالعات ژئوپلیتیک روسیه معتقد است: اقدام برای استفاده از مکانیسم ماشه به منظور بازگشت تحریم های بین المللی ایران، آمریکا را منزوی و رسواتر می کند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.