آیا تضمینی برای ادامه حمایت چین و روسیه از ایران وجود دارد؟

کارشناس مسائل آسیای میانه معتقد است که ایران برای بهره مندی از مزایای اقتصادی باید در مسیر عقلایی کردن روابط تجاری خود با سایر کشورها در چارچوب حقوق بین الملل گام بردارد و با بازنگری در سیاست خارجی در مسیر نظام بین الملل و نظم جهانی حرکت کند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.