تحلیل کارشناسی در مورد طرح تغییر سهمیه بنزین

یک تحلیلگر حوزه انرژی گفت: برای اجرای طرح تغییر سهمیه بنزین در ابتدا می بایست تمامی ابعاد این طرح مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از لحاظ تمامی موارد در مورد آن تصمیم گیری شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.