کریدور تجاری ایران به آسیای مرکزی از راه افغانستان راه اندازی شد

تهران- ایرنا- کریدور تجای ایران به آسیای مرکزی امروز با عبور نخستین محموله تجاری ایران از خاک افغانستان به ازبکستان راه اندازی شد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.