قرائت فرانسه از جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی مطابق گزارش ما بود

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از قرائت اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه و مطابقت آن با گزارش نهایی این سازمان خبر داد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.