فشارهای آمریکا موجب افزایش مناسبات ایران و چین و زیان هند شده است

یک رسانه بین المللی در گزارشی با اشاره به توافقی که قرار است میان ایران و چین به امضا برسد، فشارهای آمریکا بر تهران و پکن را عامل تسریع نهایی شدن این قرارداد دانست.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.