اهدای گواهی اشتهار به تعالی به «تخت فولاد»

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد اصفهان از کسب گواهی اشتهار به تعالی دو الماس توسط این مجموعه، در دومین دوره از جایزه تعالی صنعت گردشگری کشور خبر داد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.