بهره برداری از شاخه غربی کریدور شمال-جنوب تا سال آینده- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم – Tasnim

معاون وزیر راه از بهره برداری شاخه غربی کریدور شمال-جنوب تا سال آینده خبر داد و گفت:مزیت ژئوپلتیکی ایران تاثیرگذاری بر جریان تجارت و ترانزیت بین المللی از مسیر کشورمان را ارتقاء می دهد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.