توسعه روابط دو کشور؛ محور گفتگوی واعظی بامعاون نخست وزیرآذربایجان

رایزن اقتصادی ایران در جمهوری آذربایجان گفت: رئیس دفتر رئیس جمهور در گفتگو با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان بر توسعه روابط اقتصادی دو کشور تاکید کردند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.