«طبل غزا» و گرای اشتباه رسانه های غربی درباره چین

تهران – ایرنا – طی هفته های اخیر با طرح ناگهانی موضوعی که اصل آن به ۵ سال قبل باز می گشت، بازار حرف و حدیث درباره “برنامه ۲۵ ساله همکاری های ایران و چین” به گونه ای بی سابقه داغ شد و در شرایطی که یکی از حامیان ایران در دوره ای دشوار از تاریخ جمهوری اسلامی با فشارهای آشکار و نهان امریکا دست و پنجه نرم می کرد، هجمه هایی به گونه ای ناخواسته مناسباتی را هدف قرار داد که باید مشارکتی، جامع و راهبردی باشد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.