افغانستان میزبان نخستین محموله ترانزیتی از ایران به قرقیزستان

کابل – ایرنا – وزارت حمل ونقل افغانستان اعلام کرده است که با فعال شدن آزمایشی کریدور حمل و نقل جاده‌ای قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران موسوم به کتای (KTAI) نخستین محموله ترانزیتی ایران از طریق افغانستان به کشور قرقیزستان فرستاده می شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.